Tjänster

Våra tjänster

Aven Forsa erbjuder även våra Kunder och Partners olika typer av tjänster för att på så sätt underlätta Emballering och logistik som helhet.

Exempel på dessa kan vara konstruktion, emballering på plats hos kunden, inbyggnad samt hållfasthetskalkylering.