Trälåda

Trälåda: ett robust emballage

Det här är en stark och hållbar konstruktion som använd när ett tätslutande emballage krävs.  En trälåda går att få både med spontat och ospontat virke. Konstruktionen ger ett robust emballage som tål mycket stora påfrestningar.