Fyrvägspall

Fyrvägspall: en traditionell pall

Fyrvägspall är en traditionell pall som kan hanteras från fyra håll. Vi tillverkar pallen i många olika format; allt från standardstorleken 800*1200 mm. till mer kundunika format. Vårt fokus ligger alltid på att för varje kund hitta en optimal produkt.

Våra andra pallar

Läs om våra andra pallar under produkter.