Affärsidé och kärnvärden

Affärsidé

Vår affärsidé är att framgångsrikt utveckla, tillverka och sälja träbaserade lastbärare och emballage till industrikunder i Sverige och Norge med höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och funktion.

Ägarens vision

Att vara Sveriges ledande tillverkare av förpackningslösningar i trä. Tillverkningen skall vara så effektiv att vi har den lägsta tillverkningskostnaden per tillverkad enhet. Och målet skall vara att Aven Forsa har den bästa lönsamheten i branschen.